Beleggingsfondsen brachten voorheen altijd kosten in rekening voor het beheren van het fonds. Tegenwoordig wordt een groot deel van de beheervergoeding gebruikt om provisie te betalen aan andere financiële partijen die de fondsen verkopen. Sommige beleggingsfondsen brengen ook een prestatievergoeding in rekening. Een deel van het behaalde rendement is dan voor de beheerder in plaats van de belegger.

Lees bij elke belegging de kostenvoorwaarden in het prospectus. Hierin vind je de jaarlijkse provisies, de uitstapkosten, bijkomende kosten en al het andere dat je opbrengst kan beïnvloeden.

Beleggingsfondsen kunnen buiten de gewone kosten een hoop andere provisies rekenen. Er kan spraken zijn van een aankoopprovisie of een aflossingsprovisie, die betaald moet worden bij het kopen of verkopen van aandelen en aan het fonds worden betaald om de kosten van een transactie te dekken. Accountprovisies dekken de kosten van het in stand houden van je account: deze worden vaak alleen doorgerekend als je een bepaald type aandelen verruilt tegen een ander soort in hetzelfde fonds. Je kunt ook managementprovisies, aandeelhoudersprovisies, administratiekosten en de vage, maar nuttige categorie overige kosten tegenkomen.

Je kunt sommige overige kosten besparen door je aan te melden voor elektronische afschriften. Sommige fondsen rekenen tegenwoordig een hoog bedrag voor het besturen van papieren afschriften.

Hoe hoger de provisies en kosten, des te beter moet een fonds presteren om te zorgen dat je eenzelfde opbrengst hebt als fondsen met lagere kosten. Zelfs kleine kostenverschillen kunnen opgeteld een hoop verschil maken. Als je 10.000 euro investeert in een fonds met 0.5 procent kosten, zul je in 20 jaar bijna 61.000 euro hebben. Maar diezelfde 10.000 euro in een fonds met 1.5 procent kosten zal in vier jaar slechts 50.000 euro waard zijn.

Gebruik een online kostenberekening om te zien hoe de kosten jouw opbrengsten zullen be�nvloeden.